กระโถนทรงใหญ่รูปวงรี

กระโถนทรงใหญ่ รูปวงรี

Category:

เหมาะสำหรับเด็กโต นั่งสบาย มีที่เหยียบด้านหน้าเพื่อป้องกันกระโถนติด เวลานั่งนานแล้วลุกขึ้นยืน

หมายเหตุ : รุ่นนี้ไม่มีฝากระโถน